> Antoinette Hoes | De macht van Facebook

Antoinette Hoes

Head of Strategy van digital marketing agency Tribal DDB

'Nog niet eerder is het fenomeen Facebook zo intens en diepgaand geanalyseerd als in dit boek, puttend uit talloze bronnen. Peter Olsthoorn paart humor aan ernst, gefundeerde argwaan aan oprechte nieuwsgierigheid, en harde kritiek aan onderbouwde bewondering.'

Rubrieken: 1